Du indbydes her til at deltage i årets divisionsrådsmøde i Vendelbo Division. Vi har planlagt en hyggelig aften, med fokus på vores spejderværdier og fællesskabet divisionens grupper imellem. Alle er velkommen til at deltage i et Divisionsrådsmøde, men kun gruppens valgte divisionsrådsmedlemmer har stemmeret.

Dato: Torsdag d. 22 marts 2018

Sted: Mosbjerg Spejdercenter, Elmevej 6 i Mosbjerg.

Tid: kl. 19.00- ca. 21.30

Dagsorden:

a.     Valg af dirigent og referent

b.     Beretning fra divisionsledelsen

c.     Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse

d.     Behandling af indkomne forslag

e.     Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:

a.     forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år

b.     beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.

f.      Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år.

g.     Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29.2.

h.     Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen

i.       Valg af revisor og revisorsuppleant

j.       Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps' kredsrepræsentanter i Friluftsrådet

k.     Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. § 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen

l.       Eventuelt.

Forslag til behandling under pkt. d, skal være divisionscheferne i hænde senest d. 5. marts 2018.

Divisionsledelsen ser i øjeblikket således ud:

 

-        Tine er ikke på valg                                                   

-     Fleus er ikke på valg.

-        Peter er på valg, genopstiller ikke.                             

-     Catrine er ikke på valg.

-        Karen er ikke på valg

-        Ruben er på valg, genopstiller.                                  

-        Karina er på valg, genopstiller.             

-        Alice er ikke på valg.

Det skal bestræbes at det er en mandlig DC der stiller op, spørg gerne rundt i grupperne og meld tilbage til os hvis i har mulige kandidater. J

Vi glæder os til at se dig/jer til mødet. Af hensyn til forplejning er der tilmelding senest d. 12 marts 2018 til Tine pr mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller sms 26846258

Spejder Hilsen

Divisionsledelsen

Download indbydelsen som PDF

 

Læs mere her:

Trop - Junior - Mini/mikro/mikrobe

Du indbydes hermed til at deltage i årets divisionsrådsmøde i Vendelbo Division. Alle er velkommen til at deltage i et Divisionsrådsmøde, men kun gruppens valgte divisionsrådsmedlemmer har stemmeret.

 

Dato: Torsdag d. 23. marts 2017

Sted: Mosbjerg Spejdercenter, Elmevej 6 i Mosbjerg.

Tid: kl. 19.00- ca. 21.30

  

Som et nyt tiltag i Vendelbo Division, vil vi gerne nedsætte et udvalg, der fremadrettet vil tage sig af driften af Mosbjerg spejdercenter (i samspil med DL og divisionsrådet), herunder planlægning af løbende renovering, formål og ønsker for spejdercenteret, konkrete arbejdsopgaver og vedligehold m.v. 
 
Første møde er lørdag d. 30. april kl. 10.00 på Mosbjerg Spejdercenter. 
 
Alle er velkommen til at deltage, og blive en del af arbejdsudvalget - man behøver ikke at være håndværker. Vil du gerne være en del af udvalget, men er forhindret i at deltage i mødet d. 30. april, eller har du spørgsmål, så hører vi meget gerne fra dig. Kontakt gerne Rene på 22549640.
 
Dagsorden for første møde:
 
1. Velkomst og valg af mødeleder, referent og økonomiansvarlig. 
2. Gennemgang af centerets tilstand
3. Planlægning af vedligehold og arbejdsopgaver for resten af 2016
4. Ideer og påbegynde planlægning af den løbende renovering (forslag om en tre års plan)
5. Møde struktur fremadrettet og nye møde datoer (hvor ofte) 
6. Evt. 
 
Herefter overgår vi til arbejdsdag, for dem der har mulighed og lyst til at hjælpe resten af lørdagen - så centeret kan blive klargjort til afholdelse af divisionsrturnering.  
Arbejdsopgaverne er bl.a. 
- Oprydning efter efteråret og vinterens stormfald
- Flagstang rejses
- Udskiftning af toiletter og vandhaner
- Alm oprydning og rengøring inde og ude
- Opsætning af redskabsrum i skuret
 
Af hensyn til planlægning og indkøb af forplejning, hører vi meget gerne fra dig, hvis du har lyst til at deltage denne dag (mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller sms til 61340877)
 
Spejderhilsen 
 
Divisionsledelsen
loader
mar
21

21.03.2019 19:00 - 20:00