Du indbydes her til at deltage i årets divisionsrådsmøde i Vendelbo Division. Vi har planlagt en hyggelig aften, med fokus på vores spejderværdier og fællesskabet divisionens grupper imellem. Alle er velkommen til at deltage i et Divisionsrådsmøde, men kun gruppens valgte divisionsrådsmedlemmer har stemmeret.

Dato: Torsdag d. 22 marts 2018

Sted: Mosbjerg Spejdercenter, Elmevej 6 i Mosbjerg.

Tid: kl. 19.00- ca. 21.30

Dagsorden:

a.     Valg af dirigent og referent

b.     Beretning fra divisionsledelsen

c.     Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse

d.     Behandling af indkomne forslag

e.     Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:

a.     forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år

b.     beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.

f.      Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år.

g.     Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29.2.

h.     Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen

i.       Valg af revisor og revisorsuppleant

j.       Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps' kredsrepræsentanter i Friluftsrådet

k.     Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. § 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen

l.       Eventuelt.

Forslag til behandling under pkt. d, skal være divisionscheferne i hænde senest d. 5. marts 2018.

Divisionsledelsen ser i øjeblikket således ud:

 

-        Tine er ikke på valg                                                   

-     Fleus er ikke på valg.

-        Peter er på valg, genopstiller ikke.                             

-     Catrine er ikke på valg.

-        Karen er ikke på valg

-        Ruben er på valg, genopstiller.                                  

-        Karina er på valg, genopstiller.             

-        Alice er ikke på valg.

Det skal bestræbes at det er en mandlig DC der stiller op, spørg gerne rundt i grupperne og meld tilbage til os hvis i har mulige kandidater. J

Vi glæder os til at se dig/jer til mødet. Af hensyn til forplejning er der tilmelding senest d. 12 marts 2018 til Tine pr mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller sms 26846258

Spejder Hilsen

Divisionsledelsen

Download indbydelsen som PDF

loader
mar
21

21.03.2019 19:00 - 20:00